29 24 48 32 PFJ@Botjek.dk

Derfor har du brug for en vurderingsrapport

Der skal altid laves en opgørelse af den fulde maksimalpris på en andelsbolig – også selv om boligen sælges under andelskronen.

Ved salg af andelsboliger er det et krav i henhold til andelsboliglovens § 6, stk. 1,  at sælger skal udlevere en specificeret opgørelse over andelsboligens maksimalpris  til køber.

Dette betyder, at der altid skal laves en opgørelse af den fulde maksimalpris med angivelse af henholdsvis andelskrone, forbedringer, tillæg/fradrag for vedligeholdelsesstand samt særligt tilpasset inventar – også selvom andelsboligen sælges under andelskronen.

Mange foreninger har besluttet, at andelsboligen skal gennemgås af en uvildig vurderingsmand, som efter en gennemgang udarbejder en vurderingsrapport med opgørelse over henholdsvis forbedringer, mangler, særligt tilpasset inventar samt eventuelt andet løsøre.

Det er vigtigt, at vurderingsrapporten foreligger på det tidspunkt sælger beslutter sig til et salg, så derfor er det god idé at kontakte vurderingsmanden / andelsboligvurdering.dk på et tidligt tidspunkt.


Byg & Tjek ● Ved Botjek ● 29 24 48 32 ● PFJ@Botjek.dk