29 24 48 32 PFJ@Botjek.dk

Byg & Tjek andelsboligvurdering


Byg og Tjeks
kerneydelse er vurdering af andelsboliger i forbindelse med salg.

Byg og Tjek har mange års erfaring indenfor branchen.

Byg og Tjeks ekspertise baserer sig på uddannelse som faglært håndværker med efterfølgende videreuddannelse som tekniker indenfor byggeri, og har derigennem en solid basis for en professionel vurdering.

Byg og Tjek foretager en uvildig vurdering af de forbedringer som en sælger har tilført andelen, ligesom der foretages en vurdering af de evt. mangler og fejl der måtte være.

Byg og Tjek vurderer og prissætter med udgangspunkt i de retningslinier som beskrives i ABF’s forbedringskatalog, og der tages naturligvis hensyn til de retningslinier der måtte være i de enkelte foreningers vedtægter.

På denne baggrund udarbejdes en vurderingsrapport, som fremsendes til sælger, til AB’s bestyrelse samt til evt. administrator.


Byg & Tjek ● Ved Botjek ● 29 24 48 32 ● PFJ@Botjek.dk